Mgr. Jiří Kozel, Ph.D.

Bakalářská práce

Využití formátu SVG pro webovou kartografii

Usage of SVG Format for Web Cartography
Anotace:
Práce se popisuje základní vlastnosti a principy značkovacího jazyka SVG, mapuje jeho současnou podporu v prohlížečích a zabývá se jeho současným využitím v oblasti webové kartografie. Důraz je kladen na možné přístupy při tvorbě aplikací nad SVG dokumenty, kombinaci XHTML a SVG a na využití SVG pro kartografickou symbologii. V rámci práce byla vytvořena interaktivní mapová aplikace, která je postavena …více
Abstract:
This thesis describes basic features and principles of SVG markup language, its support in browsers. It deals with usage of SVG markup language for web cartography. The thesis also insists on possible aproaches to SVG applications development, combination of XHTML and SVG and usage of SVG markup language for cartographic symbolization. Within the thesis was made interactive map application, which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Petr Glos

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky