Bc. Pavel Skoupil

Bakalářská práce

Trestněprávní a kriminalistické aspekty řízení motorového vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek

Criminal law and criminalistic aspects of driving a motor vehicle under influence of narcotic and psychotropic substances
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou trestněprávních a kriminalistických aspektů řízení motorového vozidla řidičem pod vlivem omamných a psychotropních látek. V práci je věnována pozornost zejména trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku a s danou problematikou úzce souvisejícím klíčovým pojmům omamné a psychotropní látky a stav vylučující způsobilost. Dále …více
Abstract:
Submitted bachelor thesis deals with the issue of criminal and criminalistic aspects of driving a motor vehicle under the influence of narcotic and psychotropic substances. In this thesis the attention is paid especially to the crime of endangering under the influence of an addictive substance according to § 274 of the Criminal Code and closely related key concepts of narcotic and psychotropic substances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Katarína Kandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta