Alena Skřivánková

Diplomová práce

Vliv životního cyklu na organizační architekturu

Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je „Vliv životního cyklu na organizační architekturu“, zkoumanou oblastí je organizační architektura, životní cykly a jejich působení na organizační architekturu. Cílem je posoudit a analyzovat vliv životního cyklu na organizační architekturu. Popsat důsledky tohoto vlivu a ukázat případnou praktickou aplikaci výsledků. K analýze životního cyklu využívám především Greinerovy …více
Abstract:
The subject of my thesis "Influence of life cycle on organizational architecture", where the investigated field is the organizational architecture, life cycles and their effects on organizational architecture. The objective of my thesis is to consider and to analyze the life-cycle impacts on organizational architecture. To describe the consequences of this influence and show the possible practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/44ht8p/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií