Kangyu Wang

Diplomová práce

Valuation of a Company in the Beverage Industry under the Risk Terms

Valuation of a Company in the Beverage Industry under the Risk Terms
Anotace:
In diploma thesis, we estimated the expected value of Tsingtao Brewery Co., Ltd. at the end of 2012 by using DCF method. In the valuation processes, we used OLS method to regress the sales function, Monte Carol simulation and Cholesky decomposition to evaluate 10,000 scenarios of sales in the future for 5 years and then we made financial plans, calculated cost of capital by WACC method. In the WACC …více
Abstract:
In diploma thesis, we estimated the expected value of Tsingtao Brewery Co., Ltd. at the end of 2012 by using DCF method. In the valuation processes, we used OLS method to regress the sales function, Monte Carol simulation and Cholesky decomposition to evaluate 10,000 scenarios of sales in the future for 5 years and then we made financial plans, calculated cost of capital by WACC method. In the WACC …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava