Ing. Valeriia Malaia, BA

Diplomová práce

A case study of a company: A strategic turn-key cost-saving marketing solution

A case study of a company: A strategic turn-key cost-saving marketing solution
Anotace:
Hlavním cílem výzkumu je zhodnotit jaké výhody firma může získat v způsob, jak snížit náklady. Cílem práce je zjistit slabé stránky společnosti prostřednictvím hlubokehi analýza marketingové strategie. Na tvoří bázi externí a interní analýza učinit správné závěry, které by měly jasně stanovit, jak je marketingová strategie společnosti, pohání jej ve směru k dosažení udržitelné konkurenční výhody.
Abstract:
The main aim of the research is to evaluate which advantages Company can obtain in the way to reduce costs. The objective of the thesis is to determine weaknesses of the Company through the deep analysis of marketing strategy. Based on constitutes external and internal analysis make a correct conclusion, which should clearly identify how is the marketing strategy of the Company, drives it in a direction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: MSc Oldřich Dutý
  • Oponent: Ing. Andrej Mazán, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance