Bc. Andrea Veselá

Bakalářská práce

Nakládání s majetkem územních samosprávných celků

Disposal of Property of Territorial Self-Governing Units
Anotace:
Bakalářská práce na téma Nakládání s majetkem územních samosprávných celků je zaměřena, vzhledem k velkému rozsahu dané problematiky, jen na některé aspekty dispozic s majetkem. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je věnována vymezení územních samosprávných celků, jejich majetku a členění podle různých kritérií, ve větším rozsahu je popsána historie územní samosprávy a s ní související vývoj …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Disposal of property of territorial self-governing units; however, due to the large scale of problems, it focuses only on some aspects of the disponisition of the property. The thesis is divided into four parts. The first part of the thesis decribes the definition of territorial self-governing units, their assets and their division according to different criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

Všechny práce