Jana VAIDIŠOVÁ

Bakalářská práce

Obnova území po těžbě uhlí na Sokolovsku - zhodnocení rekultivací

Recontruction terrain after mining coal on Sokolov - recultivation of landscape analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem těžby hnědého uhlí a problematikou obnovy krajiny na Sokolovsku. Oblast Sokolovska je z velké části devastovaná povrchovou těžbou hnědého uhlí, strojírenským a chemickým průmyslem. V práci je popisován průběh a následné zahlazení těžby pomocí hydrických, zemědělských, lesnických a ostatních rekultivačních pracích. Součástí je také hodnocení stanovištních podmínek …více
Abstract:
The bachelor work focuses history of brown coal mining and renovation landscape on the region Sokolov. This region is expressive damage with exploitation brown coal, machinery industry and chemical industry. This work description exploitation and renovation landscape by the help of hydrologic method, agricultural method, forestry method and other methods of recultivation. Component of this work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Dvořák Petr, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: Ing. Jaroslava Šamsová, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/