Jiří Krásenský

Bakalářská práce

Vliv stanovištních podmínek na konvenční hustotu dřeva topolu osiky (Populus tremula L.)

Influence of site conditions on basic density of European aspen (Populus Tremula L.) wood
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit vliv stanovištních podmínek na konvenční hustotu dřeva topolu osiky. Výzkum probíhal na sedmi odlišných lokalitách na území Moravy a Slezska. Z každé zkoumané lokality byly odebrány vývrty dřeva ve výčetní výšce a následně analyzovány. Průměrná konvenční hustota za všechny lokality je 404,3 kg∙m-3. Vliv stanovištních podmínek na konvenční hustotu nebyl prokázán. Cílem …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore the influence of site conditions on basic density of European aspen wood. Data collection was carried out at seven different localities of Moravia and Silesia. From each locality, wood increment cores were taken at breast height and subsequently analysed. The average basic density across all localities is 404,3 kg·m3. The influence of site conditions on basic density …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta