Ing. Kristýna Tučková

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Childern and Youth
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na "Prostředky marketingové komunikace cílené na děti a mládež." teoretická část je zaměřena na marketing, marketingový mix a marketingovou komunikaci. Podrobněji se věnuje reklamě a druhům reklamy, především na internetovou reklamu. Velká část je také věnována dětem a mládeži a jejich socializaci. Hlavním cílem praktické části, je zjistit do jaké míry se dá mládež …více
Abstract:
The mean object of this thesis is "Means of marketing comminacations targeted at children and youth." The theoretical part is focused on marketing, marketing mix and marketing communication. It provides an analysis of advertising and types of advertising, especially internet advertising. A part is also dedicated to children and young people and their socialization. The main aim of the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma