Vít BOŠKA

Bakalářská práce

Dvoufázové kompozity s polymerní reaktoplastickou matricí určené pro elektroizolační prvky a jejich vybrané fyzikálně-mechanické a dielektrické vlastnosti

Two-phase composites with thermoset polymeric matrix for electrical insulation elements and their selected physical-mechanical and dielectric properties
Anotace:
Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na kompozitní materiály a jejich dělení podle druhu matrice a dispergované fáze. Dále je uvedeno využití jejich elektroizolačních vlastností v elektrických strojích a přístrojích. Druhá část je experimentální a zabývá se měřením fyzikálních, mechanických a dielektrických vlastností několika zkušebních vzorků.
Abstract:
This Bachelor's thesis is focused on the composite materials and their categorization according to the type of matrix and dispersed phase in the first part. Furthermore, the usage of dielectric properties of mentioned composites in the electrical machines and devices is stated. Second part is experimental and deals with the measurement physical, mechanical and dielectrical properties of several samples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Kadlec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOŠKA, Vít. Dvoufázové kompozity s polymerní reaktoplastickou matricí určené pro elektroizolační prvky a jejich vybrané fyzikálně-mechanické a dielektrické vlastnosti. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/