Bc. Ondřej Brychta

Diplomová práce

Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny s různou orientací

Composite material reinforced with glass fibers with different orientations
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce je experimentální porovnání mechanických vlast-ností u kompozitních materiálů, vyztužených různě orientovanými skelnými vlákny. Jednalo se o vzorky z polyuretanové pryskyřice s vpichovanou rohoží, který se používá v podlaze autobusů jako nosný prvek podlah.Teoretická část práce je zaměřena na složení, skladbu vláken a rozdělení jednotlivých typů kompozitních materiálů …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is an experimental comparison of mechanical proper-ties of composite materials reinforced with differently oriented glass fibers. These were samples of polyurethane resin with a needled mat, which is used in the floor of buses as a supporting element of floors.The theoretical part is focused on the composition, composition of fibers and distri-bution of individual types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Černý, CSc.
  • Oponent: Pavel Mazal, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta