Theses 

Podnikatelský plán založení podniku – Ing. Kateřina Šmídová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Kateřina Šmídová

Bakalářská práce

Podnikatelský plán založení podniku

The business plan of establishing company

Anotace: V bakalářské práci se zabývám problematikou a postupem založení podniku. V teoretické části uvádím faktory ovlivňující rozhodnutí založit podnik, volby právní formy podniku (pouze obchodní společnosti), podnikatelský plán a další kroky související se založením podniku. V praktické části se věnuji především vytvoření fiktivní společnosti a jejího podnikatelského plánu. Cílem této práce je zlepšení orientace pro začínající podnikatele, kteří zakládají svůj první podnik, a vytvoření popisu podnikatelského plánu pro vytvořený fiktivní podnik.

Abstract: This study is focused on is me and advance of establishing business. In the theoretical part it describes factors which influence decisions to start a business (only company), business plan and other steps which are related with this issue. The practical part is focused primarily on creating a fictitious company and its business plan. An object of this study is an improvement in the orientation of new entrepreneur, who are starting a business and description of business plan for this fictitious company.

Klíčová slova: Podnik, podnikatel, podnikání, podnikatelský plán. Business, entrepreneur, enterprise, business plan.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:29, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz