Vít KRINČEV

Master's thesis

Původ smíchu

The Origin of Laughter
Abstract:
Diplomová práce primárně zobrazuje historický přehled různých názorů na smích slavných filozofů a v menším počtu i lékařů a jiných myslitelů až do počátku 20. století a hodnotí je. Součástí je i stručný přehled a charakteristika smíchu v době, kdy tito autoři žili. Práce je z historického hlediska zaměřena na civilizovanou evropskou kulturu a později i na Severní Ameriku. Práce zobrazuje různé názory …more
Abstract:
This thesis primarily depicts the history of the different views on laughter famous philosophers and a smaller number of doctors and other intellectuals until the early 20th century and evaluated. It also includes a brief overview of the characteristics and laugh at a time when these authors lived. The work is historically focused on civilized European culture and later to North America. The work shows …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014
Accessible from:: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRINČEV, Vít. Původ smíchu. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philosophy / Philosophy

Theses on a related topic