Theses 

Zdravá výživa na českých školách – Martina HRNEČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina HRNEČKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravá výživa na českých školách

Healthy Food in Czech schools

Anotace: Tato bakalářská práce nese název ?Zdravá výživa na českých školách?. Cílem práce je výživa českých dětí, současné problémy výživy českých dětí a sepjetí zdravé výživy s občanskou výchovou. Hlavním záměrem bylo zjistit pohled dětí na zdravou výživu, jejich znalosti v oblasti zdravé výživy a stravovací návyky českých dětí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem se zaměřila na základní problémy a pojmy ve zdravé výživě, na výživu dětí, alternativní výživu, poruchy příjmu potravy, obezitu u dětí a na výuku zdravé výživy v občanské výchově. V praktické části jsem se snažila pomocí dotazníku zjistit stravovací návyky dětí, jejich znalosti o dravé výživě a také, zda se učí v nějakém předmětu o zdravé výživě.

Abstract: My Bachelor thesis is entitled ?Health food in Czech schools?. The object of this thesis was Czech children´s diet, current problems of Czech childrens´s diet and a connection of health food with civics. The main purpose of this work was to find out the Czech children´s view on health food, heir knowledge in the field of health food and Czech children´s eating habits. This work consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part I concentrated on basic problems and terms in health food, on children´s diet, alternative food, eating disorders, obesity in children´s case and on teaching of the topic health food in the school subject civics. In the practical part I tried to find out children´s eating habits and their knowledge of health food using a questionnaire. Next I wanted to know if they learn about health food in some school subjects.

Klíčová slova: Zdravá výživa, výživa dětí, alternativní výživa, poruchy příjmu potravin, obezita dětí, zdravá výživa v občanské výchově.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20241 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HRNEČKOVÁ, Martina. Zdravá výživa na českých školách. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 09:08, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz