Lucie KARAFFOVÁ

Diplomová práce

Nutriční hodnoty přesnídávek dětí na 1. stupni ZŠ v běžných a ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem a v Trmicích

The nutritive values of snacks for children at the first grade of ordinary primary school and at excluded localitites in Ústí nad Labem and Trmice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nutričními hodnotami přesnídávek dětí na 1. stupni ZŠ v běžných a ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem a v Trmicích. Teoretická část je zaměřena na výživu obecně, zejména dětí v období mladšího školního věku, na hodnocení výživového stavu dětí, dále pak na požadavky na skladbu školní svačiny (výběr potravin, nutriční hodnoty potravin). Praktická část se zabývá rozborům …více
Abstract:
This thesis deals with the nutritional value of midmorning snacks for children in the 1st grade of primary school in mainstream and in marginalised locales in Ústí nad Labem and Trmice. The theoretical section focuses on nutrition in general, particularly on nutrition in younger school-aged children, as well as an assessment of nutritional status children and, furthermore, the requirements for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARAFFOVÁ, Lucie. Nutriční hodnoty přesnídávek dětí na 1. stupni ZŠ v běžných a ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem a v Trmicích. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Práce na příbuzné téma