Bolor ZORIGT

Bakalářská práce

Analyzing Financial Statement of Centroprojekt Inc

Financial Analysis, Absolute Indicators, Cumulative indicator, Industry Average Basis, Vertical Analysis, Horizontal Analysis, and Ratio Analysis.

Analyzing Financial Statement of Centroprojekt Inc
Abstract:
This bachelor thesis is based on analyzing the financial statement, in period 2004-2008, of company Centroprojekt a.s Zlin. In order to determine its current financial position for its managers as well as investors to make decision. The thesis is divided into theoretical and analytical parts. Theoretical part contains financial managerial issue based on research. Where analytical part deals with indicating …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je založena na analýze účetní závěrky, v období 2004-2008, společnosti Centroprojekt as Zlín. Za účelem určení její současné finanční situaci pro své manažery i investorům, aby se rozhodnutí. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou částí. Teoretická část obsahuje finanční manažerských vycházející z výzkumu. Pokud analytické části se zabývá uvedením konkrétní poměry pomocí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 13969

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZORIGT, Bolor. Analyzing Financial Statement of Centroprojekt Inc. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe