Bc. Petra Žlůvová

Diplomová práce

Finanční analýza příspěvkové organizace v mikroregionu Úpice

Financial analysis of the subsidized organization in the micro region Úpice
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení finanční situace příspěvkových organizací v mikroregionu Úpice. Pomocí ukazatelů finanční analýzy je provedena finanční analýza příspěvkových organizací. Dále SWOT analýza, která zahrnuje křížovou matici. V rámci finanční analýzy je provedena horizontální a vertikální analýza majetkové a finanční struktury příspěvkových organizací. Dále je zde provedeno zkoumání bankrotní …více
Abstract:
The work is aimed at assessing the financial situation of governmental organizations in the micro Úpice. Using financial analysis is a financial analysis of the governmental organization. The SWOT analysis includes a cross matrix. In the financial analysis is made of horizontal and vertical analysis of assets and capital structure funded organizations. There is also exploring bankruptcy situation made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lubomír Klička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting