Bc. Lucie Vintrová

Diplomová práce

Subjekty na mediálním trhu, jejich struktura, poskytované služby a perspektivy vývoje

Subjects on the Czech media market. Their structure, services and possible development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historií i současností mediálního trhu a vývojem některých jeho částí. Dále je zde obsažen přehled a popis nejdůležitějších subjektů na mediálním trhu, jakými jsou zadavatelé, reklamní agentury, mediální agentury, vybraná sdružení a asociace, a také samotná média a mediální zastupitelství. V analytické části se pak práce věnuje podrobněji zejména mediální agentuře Media Data …více
Abstract:
This thesis deals with past and present media market and the development of some of its parts. There is included an overview and description of the principal stakeholders in the media market, such as clients, advertising agencies, media agencies, selected associations and unions, and the media itself and media offices. The analytical part of the work is devoted more in detail to media agency Media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Petr Majerik
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní