Veronika Kučerová

Diplomová práce

Účetní, daňové a právní konsekvence odměňování zaměstnanců

Accounting, tax and legal consequences of employee remuneration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců na území ČR. Prvotním cílem práce je podat ucelený přehled o zpracování mezd, který je doplněný o účetní, daňové a právní hledisko. Rozebrána je problematika pracovněprávních vztahů, hrubé mzdy a náhrad mezd, zaměstnaneckých benefitů, srážek ze mzdy a v neposlední řadě konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Druhotným cílem …více
Abstract:
This thesis discusses the employee remuneration in the Czech Republic. The primary focus of this work is to provide a complete overview of a payroll process that includes an analysis from an accounting, tax, and legal point of view. It explores the issues in labour law rela-tions, gross wage, and wage compensation, employee benefits, salary deductions and lastly, personal income tax from dependent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2021
  • Vedoucí: Jan Molín
  • Oponent: Libuše Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82364