Theses 

Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě – Bc. Leona Dunklerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Leona Dunklerová

Diplomová práce

Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě

Social Determinants of Health and the Way of Life in People after Stroke

Anotace: Práce se zabývala sociálními determinantami zdraví a způsobem života osob po cévní mozkové příhodě. Diplomová práce analyzovala jejich způsob života před vznikem této nemoci a vliv sociálních determinant zdraví na kvalitu života a funkční nezávislosti. Ve výsledcích hodnocení celého souboru osob po cévní mozkové příhodě byla nalezena mezi kognitivním a motorickým skóre dle dotazníku míry funkční nezávislosti pozitivní korelace. V této práci byly přehodnocením kvality života a míry funkční nezávislosti v našem souboru zaznamenány osoby, které se pohybují na dolní hranici všech skóre. Výstupem této studie je návrh na přístup k těmto nemocným, který by měl být přísně individuální. Práce ukazuje možnosti uplatnění sociálního pedagoga nejen ve školství, ale také ve zdravotních zařízeních a navrhuje profesi sociálního pedagoga zařadit do katalogu prací.

Abstract: Diploma thesis dealt with the social determinants of health and the way of life in person after stroke. Diploma thesis analyzed their way of life before the stroke and the impact of social determinants of health on quality of life and functional independence. In the results of the evaluation of the entire set of persons after stroke there was found positive correlation between cognitive and motor scores according to degree of functional independence questionnaire. The degree of disability of the brain determines both cognitive and motor function. In this work a reassessment of the quality of life and level of functional independence in our set recorded people who are at the lower limit of all the scores. The outcome of this study is a proposal for attitude to these patients, which should be strictly individual. The thesis suggests the profession of social pedagogue to be included not only in educational system but also in the health system into the catalogue of professions.

Klíčová slova: Sociální pedagogika, cévní mozková příhoda, způsob života, kvalita života, funkční nezávislost <, p>, Social education, stroke, the way of live, quality of live, functional independents

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jana Veselá, PhD.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz