Bc. Leona Dunklerová

Diplomová práce

Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě

Social Determinants of Health and the Way of Life in People after Stroke
Anotace:
Práce se zabývala sociálními determinantami zdraví a způsobem života osob po cévní mozkové příhodě. Diplomová práce analyzovala jejich způsob života před vznikem této nemoci a vliv sociálních determinant zdraví na kvalitu života a funkční nezávislosti. Ve výsledcích hodnocení celého souboru osob po cévní mozkové příhodě byla nalezena mezi kognitivním a motorickým skóre dle dotazníku míry funkční nezávislosti …více
Abstract:
Diploma thesis dealt with the social determinants of health and the way of life in person after stroke. Diploma thesis analyzed their way of life before the stroke and the impact of social determinants of health on quality of life and functional independence. In the results of the evaluation of the entire set of persons after stroke there was found positive correlation between cognitive and motor scores …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jana Veselá, PhD.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta