Bc. Romana Hendrychová

Diplomová práce

Cévní mozková příhoda a její dopad na kvalitu života

Stroke and its impact on quality of life
Anotace:
Cílem diplomové práce a jejího výzkumu je analýza kvality života u osob po cévní mozkové příhodě. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První tři jsou teoretické a zahrnují charakteristiku, diagnostiku, léčbu a v neposlední řadě sociální a psychologické aspekty cévní mozkové příhody. Výzkumná část je zaměřena na subjektivní prožívání kvality života po cévní mozkové příhodě. Pomocí kvalitativního výzkumu autorka …více
Abstract:
The aim of the thesis and its research is the analysis of the quality of life in patients after stroke. The work contains four chapters. The first three are theoretical and they include characteristics, diagnosis, treatment and, ultimately, social and psychological aspects of stroke. The research part is focused on the subjective perception of quality of life after stroke. Through qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta