Tomáš Syrový

Bakalářská práce

Vhodné metody řízení internetových projektů

Appropriate methods of managing web projects
Anotace:
Práce se zabývá problematikou internetového produktu a internetového projektu. Popisuje internetový produkt, jeho specifické vlastnosti, cíle a okolí. Zaměřuje se na rozdělení internetového produktu na jednotlivé typy podle požadavků a zabývá se použitelností hotového řešení. Práce se dále zabývá složitostí definice internetového projektu a vnímání pojmů internetový produkt a internetový projekt veřejností …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of internet product and internet project. It describes internet product, its specific properties, objectives and environment. It concentrates on dividing internet product into individual types according to requirements and deals with applicability of ready-made solutions. The thesis also deals with the complexity of the definition of internet project and viewing of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Drahomír Chocholatý
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41447