Theses 

Elektronický obchod - produkt nad produkty. Výzkum tohoto produktu jako zdroje konkurenční výhody a odlišení se. – Bc. Jan Kolář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Kolář

Bakalářská práce

Elektronický obchod - produkt nad produkty. Výzkum tohoto produktu jako zdroje konkurenční výhody a odlišení se.

Online Shop – product beyond all products. Research on this product as a source of competitive advantage and distinction.

Anotace: Internet je moderní komunikační médium, které se za dobu jeho existence stalo významným marketingovým nástrojem a také velmi účinným nástrojem pro elektronické obchodování. Díky možnostem, které Internet nabízí, se tento segment trhu velmi rychle rozrůstá a s tím sílí i konkurenční boj v rámci jednotlivých společností. Elektronický obchod je nejen další způsob prodeje výrobků či služeb, ale také samostatný softwarový produkt, který umožňuje tuto činnost v rámci internetové sítě provozovat. Hlavním cílem této práce je vytyčení rozdílů mezi klasickým a internetovým obchodem, popis elektronického obchodu jako produktu a výzkum přání, potřeb a očekávání zákazníků a jejich využití při vývoji softwaru i strategickém plánování ve firmě.

Abstract: Internet is a modern medium of communication, which became an important marketing tool during its existence, as well as a very powerful platform for online commerce. Thanks to the possibilities that the Internet offers, this segment of the market grows rather rapidly along with the competition within particular companies. Electronic or online commerce is not only another means of retail distribution of goods and services, but also an independent software product, which allows the customer to run such business on the web. The main goal of this work is to highlight the differences between traditional and internet-based commerce, to describe the online commerce as a product and to research the wishes, needs and expectations of customers, which can prove useful in software development or even in company strategic planning.

Klíčová slova: Internet, WWW, elektronický obchod, internetový marketing, marketingový mix, E-shop, E-business, E-commerce, přání potřeby a očekávání zákazníků, analýza prostředí, produkt, konkurenční výhoda, klientské a administrační rozhraní, electronic commerce, Internet marketing, marketing mix, wishes and expectations of customers, environment analysis, product, competitive advantage

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz