Petr Tichý

Master's thesis

Návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality

Design and realization of a project of linked open data of a municipality
Abstract:
Tématem diplomové práce je návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality. Prvním cílem práce je seznámit se s problematikou otevřených a propojených dat, s přihlédnutím k aplikacím v oblasti veřejné správy. Cíle je zpracován ve formě komentované rešerše a výstup cíle je dále použit při definování pojmů souvisejících s otevřenými a propojenými daty a při popisu současného stavu …more
Abstract:
This master thesis deals with design and realization of a project of linked open data of a municipality. The first goal of the thesis is to become acquainted with the problems surrounding open and linked data, considering applications in the field of public administration This goal is achieved through the collection of annotated research and its output is further used in defining concepts related to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2019
  • Supervisor: Vojtěch Svátek
  • Reader: Dušan Chlapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75198