Kristína Beníčková

Bachelor's thesis

Misleading Advertising and Its Impact on Consumers

Misleading Advertising and Its Impact on Consumers
Abstract:
This bachelor thesis deals with the misleading advertising and its impact on consumers. The first part of the thesis clarifies the basic theoretical principles. It defines necessary marketing terms along with the useful definitions concerning this topic and analyzes the misleading practices in advertising. The theoretical principles are then used in the practical part. The main objective of this bachelor …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zavádějící reklamou a jejím vlivem na spotřebitele. První část práce objasňuje základní teoretické principy. Definuje důležité pojmy z oblasti marketingu spolu s jinými užitečnými termíny a analyzuje zavádějící praktiky používané v oblasti reklamy. Tyto teoretické principy jsou následně využité v praktické části. Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat problematiku …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015
Accessible from:: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Beníčková, Kristína. Misleading Advertising and Its Impact on Consumers. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration