Bc. Markéta Műllerová

Master's thesis

Povědomí studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením

Awareness og high school students about hearing impairment and comunication with person with hearing disabilities
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá povědomím studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením. Zjistit míru informovanosti studentů o problematice sluchového postižení je důležité pro další postup při informování široké veřejnosti o sluchovém postižení, způsobem, který vede k vzájemnému pochopení, porozumění a přizpůsobení osob se sluchovým postižením a intaktní populace …viac
Abstract:
This thesis deals with the awareness of high school students about hearing loss and communication with people with hearing disabilities. Determine the level of awareness of students about the issue of hearing impairment is important for further progress in informing the general public about hearing loss, in a way that leads to mutual understanding, understanding and adaptation of hearing impairment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedúci: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta