Bc. Tereza Macáková

Bakalářská práce

Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů jako nástroj konkurenceschopnosti firmy

Supplier-Customer Relationship Management as a Company's Competitiveness Toll
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je analýza a hodnocení dodavatelských vztahů firmy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy k dané tématice práce. Praktická část obsahuje představení firmy Hakus a.s., mapuje trh s danou komoditou a dále proces strategického nákupu. Následně pak analyzuje současné vztahy s klíčovými dodavateli. V bakalářské práci je uveden návrh a doporučení pro rozvoj dlouhodobého …více
Abstract:
The main topic of my thesis is an analysis and evaluation of suppliers‘ relationships of a company. Theoretical part describes key concepts of the main theme. Practical part contains introduction of the company Hakus a.s., mapping of the market with the given commodity and a proces of a strategic purchase. Following part describes an analysis of current relationships with key suppliers. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marek Cozl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní