Bc. Nikola Pechtorová

Master's thesis

Krizový management ODS od roku 2013 po současnost

Crisis management of ODS from 2013 until today
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přičinami krize ODS, která byla spojována s událostmi roku 2013, mechanismy a způsoby řešení, které ODS pro její řešení použila. Teoretická část je věnována konceptům zabývajícími se krizovým managementem, krizovou komunikací, reputací a poškozeným obrazem. Výzkumná část je věnována analýze přičin krize ODS na základě sestavení obrazu krize, který byl vystavěn na základě dobových …more
Abstract:
The thesis studies causes of the ODS crise, which was associated with the events of the year 2013, the mechanisms and methods of solution used by ODS during the crise. The theoretical part is devoted to concepts, which dealing with crises management, crisis communication, reputation and damaged image of the party. The research part is devoted to the analysis of the causes of ODS crisis, based on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií