Bc. Miroslav Krejčíř

Diplomová práce

Vliv tříměsíčního crossfitového programu na kondiční schopnosti

The effect of three-month crossfit program on conditional abilities
Anotace:
V diplomové práci popisuji Crossfit, shrnuji informace o rozvoji silových a vytrvalostních schopnostech a rozebírám jejich souběžný trénink. Na závěr vyhodnocuji změny u silových a vytrvalostních schopností způsobené tříměsíčním crossfitovým intervenčním programem.
Abstract:
The thesis describes Crossfit, summarizes informations about strength and endurance abilities and their concurrent training. In conclusion the changes in strength and endurance abilities caused by a three month long Crossfit intervention program are evaluated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií