Bc. Markéta Hájková

Diplomová práce

Kondiční program pro rozvoj pohybu na kurtu v kategorii mladších žáků v tenise

Fitness program for the development of movement on the court in the category of junior tennis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním kondičního programu pro zlepšení pohybu po dvorci u kategorie mladších žáků v tenise. Práce je převážně empirického charakteru se zařazením teoretických kapitol, které se, mimo jiné, zabývají informacemi o kondiční přípravě, faktory ovlivňující výkon v tenise a specifickými požadavky tréninku dětí. Praktická část se věnuje samotné tvorbě kondičních cvičení …více
Abstract:
This thesis deals with the creation and testing of fitness program to improve the movement on tennis court in the U12. The work is largely empirical with the inclusion of theoretical chapters, which, among other things, dealing with information about fitness training, factors affecting performance in tennis and the specific training requirements of children. The practical part deals with the creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Mudra
  • Oponent: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy