Olena Lagosha

Diplomová práce

Implementation of the Strategic Management of a Selected Multinational Company in the Selected Country

The Implementation of Strategic Management of Selected Multinational Company in the Selected Country
Anotace:
Pokud jde o světové globalizace nadnárodní společnosti jsou pořád významnější v systému mezinárodního obchodu. Jednou z hlavních podmínek pro otevření nového trhu nadnárodní společnosti je účinný systém strategického řízení. Tato práce je zaměřena na analýzu způsobů operací LUKOIL-u na Ukrajině. Kromě toho je zvláštní pozornost věnována činnosti LUKOIL-u v zemi. S ohledem na všechny zvláštnosti ukrajinského …více
Abstract:
In terms of the world globalization multinational companies are becoming more significant in the international trading system. One of the main conditions for opening the new market by a multinational company is an effective system of the strategic management. This thesis is aimed at analyzing the ways of LUKOIL operations in Ukraine. Moreover, the specific attention of the paper is devoted to the LUKOIL …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mikuláš Pichanič
  • Oponent: Roberto Kallookaran

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20869