Ing. Petr Mezihorák

Disertační práce

Hands, Hearts, or Heads? Shared Services Centre and Commodification of Work in a Multinational Corporation

Hands, Hearts, or Heads? Shared Services Centre and Commodification of Work in a Multinational Corporation
Anotace:
Disertace zkoumá proměnu práce v souvislosti s přesunem činností do centra sdílených služeb. Prostřednictvím dvou případových studií nadnárodních společností, jež v nedávné době založily centra sdílených služeb ve dvou různých zemích ve střední Evropě, studuje dopad přesunu aktivit na dělbu, kontrolu a intenzitu práce jak v cílové, tak vysílající části organizace. Rovněž si klade otázku po možném vlivu …více
Abstract:
The dissertation explores the changes in work related to the relocation of activities to a shared services centre. Based on two case studies of multinational corporations which have recently established shared services centres in Central Europe, the impact of the relocation on the division and control of labour, and the intensity of work both in the receiving and sending parts of the organisation are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: Univ.-Prof. Dr. Jörg Flecker, doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií