Jan Reček

Diplomová práce

Analýza konvergence České republiky k Evropské unii

Analysis of Convergence of the Czech Republic to the European Union
Anotace:
Diplomová práce, vycházející ze základů makroekonomické analýzy, přibližuje analýzu konvergence a její rozbor z teoreticko-metodologického hlediska. Cílem je konkrétní pohled na to, jak si ČR stojí v hodnocení stavu konvergence v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU a charakteristika procesů probíhajících v české ekonomice při její konvergenci k vyspělým zemím EU. Diplomová práce je obsahově rozdělena …více
Abstract:
The thesis, based on the foundations of macroeconomic analysis, offers closer analysis of convergence and its analysis of theoretical and methodological point of view. The thesis provides specific look at how the Czech Republic is situated in assessing the state of convergence in comparison with other European Union countries and also the characteristics of the processes taking place in the Czech economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Boris Navrátil
  • Oponent: Oldřich Zajíc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava