Ing. Bc. Helena Šenkeříková

Diplomová práce

Marketingová koncepce náborových aktivit vybrané SŠ

Marketing conception of hiring activities in chosen secondary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingových aktivit vybrané SŠ, a to zejména ve vztahu k budoucím uchazečům. Práce je rozdělena do dvou částí. Smyslem první části je popsat problematiku, obecné principy marketingu a marketing v oblasti středního školství. Dále jsou zde charakterizovány vlivy prostředí školy a zmíněny techniky výzkumu a zjišťování dat. Praktická část obsahuje analýzu vnitřního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with marketing activity analysis at chosen secondary school. It is directed on the relationship with its next applicants. The thesis is divided into two parts. The aim of the first part is to describe the problem, general principles of marketing, and marketing on secondary schools in general. Furthermore, school environment influences and research techniques are desribed. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Barbora Javorová
  • Oponent: Ing. Mgr. Miroslava Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy