Bc. Dominika Brosová

Bakalářská práce

Výuka první pomoci pro žáky 3.-5. třídy základní školy

First aid education for pupils of 3rd to 5th grade of elementary schools
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit podklady pro výuku první pomoci na prvním stupni základních škol. Koncept výuky je složen z teoretické a praktické přípravy a simulační části, během které jsem hodnotila znalosti žáků získané při výuce na reálných příkladech. Výsledným produktem práce jsou podklady pro výuku 3. až 5. třídy, které jsou prakticky použitelné pro danou věkovou kategorii.
Abstract:
The purpose of the present thesis is to create a project of first aid lessons to children from 3rd to 5th class of elementary schools. The teaching framework is composed of a theoretical part, practical follow-up tasks and a testing part. The practical part employs a simulation component, upon which I based assessment of the knowledge acquisition and knowledge retention in the given group. This assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sýkorová
  • Oponent: MUDr. Jitka Zemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta