BcA. Matyáš Hauser

Diplomová práce

Návrh vzdělávacího oboru Divadlo pro první stupeň základní školy

Design of the specialization Theater for the primary school
Anotace:
Diplomová práce „Návrh vzdělávacího oboru Divadlo pro první stupeň základní školy“ předkládá dva návrhy směřují k navržení a vytvoření nového oboru Divadlo pro první stupeň základní školy. Prvním je koncept oboru Divadlo v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání a druhým jsou tematické plány potenciálního předmětu pro jednotlivé ročníky prvního stupně základní školy. Práce obsahuje také …více
Abstract:
Diploma thesis "Design of the educational specialization Theater for the primary school" presents two proposals aimed at designing and creating a new specialization Theatre for the Primary school. The first is the concept of the specialization of Theater in the Framework Educational Program of Basic Education and the second are the thematic plans of a potential subject for individual years of the Primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: MgA. Zuzana Klvaňová
  • Oponent: prof. PhDr. Silva Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/yy9wv/

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadlo a výchova