Ing. Rudolf Keher

Diplomová práce

Management změny v podniku

Change Management in a Company
Abstract:
The aim of our thesis is to describe and analyze change management in a particular company based on the topics of management changes. Using project management, innovation and the creation of a comprehensive model calculations Cash - flow and other selected economic indicators has been designed and developed specific action to improve the state of the company which is a project to build a new complex …více
Abstract:
Práca je zameraná na popísanie a analyzovanie riadenia zmien v konkrétnom podniku na základe témy managementu zmien. Pomocou projektového managementu, komplexnej inovácie a vytvorenia modelu prepočtov Cash – flow a ďalších vybraných ekonomických ukazovateľov bolo navrhnuté a rozpracované konkrétne opatrenie k zlepšeniu stavu podniku, ktorým je projekt na výstavbu nového komplexu pre uspokojenie dopytu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Martina Ondrušová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting