Bc. Markéta Tintěrová

Bakalářská práce

Vliv organizační struktury na řízení cash flow

The organization structure influences of the cash flow management
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je v rámci analýzy vnitřních procesů a organizační struktury podniku navrhnout vhodná opatření pro zajištění efektivnějšího toku peněz společnosti. Stanovit řešení a opatření řízení cash flow podniku, napříč organizační strukturou, kompetencemi odpovědných osob tak, aby se ošetřily identifikované nedostatky a případné hrozby. V teoretické části jsou popsány analyzované …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is within the analysis of internal processes and organizational structure of the company to propose appropriate measures to ensure a more efficient cash flow to the company. To determine solutions and measures of cash flow management of the company, across the organizational structure, competencies of responsible persons so as to address the identified deficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Polák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku