Martina Kašpárková

Bakalářská práce

Hospodaření příspěvkových organizací v návaznosti na finanční plán města Uherský Ostroh v roce 2013

Economy and operations of semi – budgetary organisations based upon the financial plan of the town Uherský Ostroh in 2013
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak hospodařily příspěvkové organizace ve městě Uherském Ostrohu v roce 2013. Pro tuto práci jsem si vybrala dvě konkrétní příspěvkové organizace, a to dvě mateřské školy z Uherského Ostrohu. V práci se seznámíme nejprve se základními pojmy a charakteristikou příspěvkových organizací z teoretického hlediska. Budeme se zabývat zejména jejich hospodařením v návaznosti …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to demonstrate the economy of budgetary organisations, particularly in the town of Uherský Ostroh in 2013. For this thesis, I have chosen two kindergartens in Uherský Ostroh. First of all, I am going to explain the main theoretical concept of semi -- budgetary organisations, especially their operations and activities based upon the financial plan of the town Uherský …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Miroslav Hálek
  • Oponent: Tomáš Zouhar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42369