Bc. Monika Volosjevič, DiS.

Diplomová práce

Srovnání hospodaření Domova pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace a Domova Bílá Opava, příspěvková organizace

The Comparison of Financial Management of Sv. Hedvika - Kravare Home for Elderly, Contributory Organisation and Bila Opava Home, Contributory Organisation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření příspěvkových organizací, a to Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře a Domova Bílá Opava. Obě zařízení jsou poskytovateli sociální služby – Domov pro seniory. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti sociální politiky, sociálních služeb a pravidel hospodaření příspěvkových organizací. Praktická část se věnuje analýze a srovnání …více
Abstract:
Thesis deals with the Comparison of Financial Management of sv. Hedvika - Kravare Home for Elderly, Contributory Organisation and Bila Opava Home, Contributory Organisation. Both facilities are providers of social service - Home for the elderly. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts of social policy, social services and financial management rules of contributory organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ottpe/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě