Bc. Jaroslava Lorencová

Diplomová práce

Pohybová aktivita a zdatnost populace ČR ve vybraném kraji

Physical activity and fitness in the selected region of Czech population
Anotace:
LORENCOVÁ, Jaroslava: Pohybová aktivita a zdatnost populace ČR ve vybraném kraji. Diplomová práce. Brno: MU FSpS, 2012. 83s. Diplomová práce se zabývá analýzou pohybové aktivity a zdatnosti populace ČR ve vybraném kraji. Cílem je porovnat vybrané aspekty pohybové aktivity obyvatel hlavního města Prahy a obce Sebranice. Čtenáři se v naší práci mohou dozvědět, že většina dobrovolných respondentů ze Sebranic …více
Abstract:
LORENCOVÁ, Jaroslava: Physical activity and fitness in the selected region of the Czech population. Diploma thesis. Brno: MU FSpS, 2012. 83s. The diploma thesis deals with the analysis of the physical activity and fitness of the Czech population in the selected region. The goal of the thesis is to compare the specific aspects of the physical activity of the Prague citizens in confrontation with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií