Bc. Iva Kopaničová

Bakalářská práce

Estetika, sport a umění: jejich průnik v úpolových sportech

Aesthetics, sport, art: their intersection into martial arts
Anotace:
Hlavním tématem této práce je nalezení estetických rysů v úpolových sportech a následné zkoumání možnosti zahrnout je do umění. Bakalářská práce se nejprve zaměří na téma estetizace ve sportu se zřetelem na názory různých estetiků na sport. Nejdříve zkoumá myšlenky Viléma Hohlera, který ve svých textech popisuje posun estetických hledisek do popředí zájmu ve sportovních disciplínách. Dále se soustředí …více
Abstract:
The main theme of this thesis is to find aesthetic features in martial arts and followed by consideration of possibility of including martial arts into art. The bachelor thesis firstly explores aesthetics in sport with view of some aestheticians in mind. At first the thesis focuses on ideas of Vilem Hohler. He writes about advance of aesthetic views into foreground of interest of sport. Next is Wolfgang …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika