Bc. Ondřej Denk

Bakalářská práce

Navázání nedifraktujícího svazku do optického rezonátoru

Mode-matching of nondiffracting beam to optical resonator
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je navazování nedifraktujícího svazku do optického rezonátoru. Jako nedifraktující svazek je v tomto případě uvažován besselovský-gaussovský svazek generovaný pomocí axiconu, do kterého vstupuje svazek vystupující z laseru pracujícího na základním gaussovském módu. Aby bylo vyjasněno, jak gaussovský a besselovský-gaussovský svazek interaguje s prostředím a optickými systémy …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is mode matching of non-diffracting beam to optical resonator. A Bessel-Gaussian beam generated by an axicon is considered a non-diffracting beam. The Gaussian beam which enters the axicon is a beam originating in a laser operating at a basic Gaussian mode. To clarify how the Gaussian and Bessel-Gaussian beams interact with any given medium and with different optical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Denk, Ondřej. Navázání nedifraktujícího svazku do optického rezonátoru. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanomateriály

Práce na příbuzné téma