Bc. František Doskočil

Bakalářská práce

Boj s terorismem - vybrané trestněprávní aspekty

Fight with Terorism - Chosen Criminal Law Aspects
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bojem proti terorismu, především pak trestněprávními aspekty a jejich dopadem na tento boj, je zde popsán vývoj terorismu, rozdělený do několika historických etap, dále jsou popsány nástroje Evropské unie a České republiky pro boj proti terorismu, bakalářská práce je zakončena úvahami o možných protiteroristických opatřeních.
Abstract:
The bachelor thesis deals with fight against terorism, emphasis criminal law aspects and theirs impact on this fihgt, in this thesis there is description of the evolution of terorism, which is devided in several historical periods, it continues with description of European union's law devices and Czech republic's devices in the fight againts the terorism, it ends with consideration about possible antiterorism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu