Mgr. Milana Mrázková

Bakalářská práce

Klima třídy v malotřídní a úplné základní škole v okresu Blansko

The climate of classes in mixed class and typical class at primary school in the district Blansko
Anotace:
Bakalářská práce „Klima třídy v malotřídní a úplné základní škole v okresu Blansko“ pojednává o oblasti klimatu třídy na malotřídní a úplné základní škole. Hlavní otázkou je, zda se školní klima v rozdílných typech škol liší, nebo ne a proč. Pro zodpovězení této otázky je důležité se nejprve seznámit se základními pojmy jako je školní klima, třídní klima, atmosféra ve třídě, role učitele a další faktory …více
Abstract:
Bachelor thesis „The climate of classes in mixed class and typical class at primary school in the district Blansko“ discusses the climate of class for small school with composite classes and fully levelled school class at primary school. The main question is if the school climate in different types of schools vary or not and why. To answer this question it is important to understand first the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Petra Tužilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta