Bc. Pavla Sirovátková

Diplomová práce

Regionální operační program NUTS II Severovýchod a jeho vliv na životní úroveň obyvatelstva

Regional operational programme NUTS II North-East and his influence on living standard of the population
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zhodnocením a posouzením prostorové diferenciace v míře čerpání finanční podpory v rámci jednoho z Regionálních operačních programů České republiky, konkrétně v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod v letech 2007-2013. První část práce se zaobírá pojmem regionální disparita a hlavními teoretickými směry regionálního rozvoje. Následně je vysvětleno …více
Abstract:
Submitted master thesis deals with the problem of analyzing and assessment of room differentiation of an extend of drawing finance help within one of the regional operational fund of Czech Republic, specifically in Regional operational programme NUTS II North-east in years 2007 - 2013. First part of the thesis deals with the concept of regional disparity and main directions in regional development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sirovátková, Pavla. Regionální operační program NUTS II Severovýchod a jeho vliv na životní úroveň obyvatelstva. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta