Michaela ČUŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Relation of Strategy development in Ústí nad Labem by 2015 and Strategy development in Ústí nad Labem in 2015-2020
Anotace:
Práce se zabývá strategickým rozvojem města Ústí nad Labem ve dvou strategických obdobích. Teoretická část objasňuje systém strategického plánování a řízení, včetně fází strategického řízení, procesu strategického plánování a tvorby samotného strategického plánu. Dále je popsána analýza SWOT a další fáze jako implementace a kontrola a hodnocení strategie. Je zde zmíněna i odlišnost strategického a …více
Abstract:
This thesis deals with the strategic development of Ústí nad Labem in two strategic periods. Theoretical part explains the strategic planning and management system, including the phases of strategic management and the process of strategic planning and the creation of the strategic plan itself. The SWOT analysis of the next phase as the implementation and control and evaluation strategy is dedescribe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUŘÍKOVÁ, Michaela. Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa