Theses 

Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 – Michaela ČUŘÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa

Michaela ČUŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Relation of Strategy development in Ústí nad Labem by 2015 and Strategy development in Ústí nad Labem in 2015-2020

Anotace: Práce se zabývá strategickým rozvojem města Ústí nad Labem ve dvou strategických obdobích. Teoretická část objasňuje systém strategického plánování a řízení, včetně fází strategického řízení, procesu strategického plánování a tvorby samotného strategického plánu. Dále je popsána analýza SWOT a další fáze jako implementace a kontrola a hodnocení strategie. Je zde zmíněna i odlišnost strategického a územního plánu. Praktická část se věnuje komparaci struktury i cílů obou strategických plánů. Analyzuje také vliv předchozího dokumentu na sestavení strategie současné. Porovnává i SWOT analýzu obou strategií. V práci je dále hodnoceno, zda byly plněny cíle strategie do roku 2015 a jestli se s cíli následující strategie shodují, liší či na sebe navazují.

Abstract: This thesis deals with the strategic development of Ústí nad Labem in two strategic periods. Theoretical part explains the strategic planning and management system, including the phases of strategic management and the process of strategic planning and the creation of the strategic plan itself. The SWOT analysis of the next phase as the implementation and control and evaluation strategy is dedescribe in the theoretical part. There is also mentioned the difference of the strategic and zoning plan. The practical part deals with the comparison of the structures and objectives of both strategic plans. It also analyzes the impact of the previous document on the development of the current state strategy when it was decided to become erroneous. Thesis compare SWOT analysis of the two strategies. The values of whether the strategy´s objectives for 2015 have been met and if the following strategies are consistent, differ or continuity from the target group.

Klíčová slova: Strategické řízení, strategický plán, strategie, analýza, rozvoj, město

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=181556 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

ČUŘÍKOVÁ, Michaela. Vztah Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:38, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz