Bc. Tereza HRONOVÁ

Diplomová práce

Lokální identita a paměť krajiny z aktérské perspektivy

Local identity and memory of the landscape from the participant perspective
Anotace:
Mezi hlavní cíle této práce patří zjištění vztahu lokálních obyvatel k okolní krajině. Cílem bylo potvrdit či naopak vyvrátit jejich sebeidentifikaci s prostorem. V této souvislosti byl také kladen důraz na historické události a jejich odraz v místní krajině a především v kolektivní paměti místních obyvatel. Tematicky je práce zaměřena na fenomén krajiny a sdílené představy aktérů, které se manifestují …více
Abstract:
The main objective of the thesis is to determine the relationship of local residents with the countryside. The aim is to confirm (or refute) the notion of rural residents' self-identification with their own locality. Within this context, the thesis also focuses on historical events and their reflection in the local landscape (especially in the collective memory of the local population). Thematically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Zíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRONOVÁ, Tereza. Lokální identita a paměť krajiny z aktérské perspektivy. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/