Bc. Jiří Plachta

Diplomová práce

Analýza podnikatelského prostředí v ČR

Analysis of the business environment in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce je provedení Analýzy podnikatelského prostředí ČR. Cílem práce je komplexní zhodnocení kvality podnikatelského prostředí České republiky a porovnání jeho konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání. První kapitoly jsou zaměřeny na výklad souvisejících potřebných pojmů, přiblížení vývoje podnikatelského prostředí ČR v historickém kontextu a představení forem podnikání podle …více
Abstract:
The subject of this Diploma thesis is Analysis of the business environment in the Czech Republic. The aim of this thesis is a complex evaluation of the quality of the business environment in the Czech Republic and to compare its competitiveness in the international comparison. The first chapters are focused on the definition of related terms, the approximation of the development of the business environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plachta, Jiří. Analýza podnikatelského prostředí v ČR. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN