Bc. Jiří Pacák

Diplomová práce

Analýza prostředí podpory inovativního podnikání (akcelerátory) z hlediska Corporate Governance a business modelu

The analysis of environment supporting innovative entrepreneurship (accelerators) in terms of Corporate Governance and business model
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na program CzechAccelerator, který zaštiťuje Agentura CzechInvest v rámci zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Autor si vytyčil cíl navrhnout opatření pro rozšíření služeb poskytovaných programem CzechAccelerator v rámci podpory inovativního podnikání v České republice z hlediska Corporate Governance a business modelu na základě analýzy interních dat Agentury …více
Abstract:
The thesis is focused on CzechAccelerator program, which sponsors CzechInvest in pursuance of increasing the competitiveness of the Czech Republic. The author has set out to propose the measures to expand the services provided by CzechAccelerator program in support of innovative business in the Czech Republic in terms of corporate governance and business model based on an analysis of internal data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Šimon Mastný, MBA
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní